Hoppa över navigering
 1.   1

  Mötets öppnade

 2.   2

  Upprop

 3.   3

  Val av justerare

 4.   4

  Godkännande av ärendelista

 5.   5

  Valteknisk samverkan

 6.   6

  Val av fullmäktiges presidium

 7.   7

  Val av valberedning

 8.   8

  Information från revisorerna

 9.   19

  Inkomna interpellationer

 10.   21

  Avsägelser

 11.   22

  Fyllnadsval

 12.   23

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.