Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop

 2.   2

  Val av justerare

 3.   3

  Godkännande av ärendelista

 4.   4

  Meddelanden

 5.   5

  Information från revisorerna

 6.   19

  Inkomna interpellationer

 7.   21

  Fyllnadsval

 8.   22

  Anmälan av ny gruppledare Kristdemokraterna

 9.   23

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.