Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Godkännande av ärendelista

 3.   6

  Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 - Workshop

 4.   14

  Markbyte (försäljning/köp) del av XX x:x m.fl. / Del av XX x:x

 5.   17

  Omlastningsyta för mat- och restavfall

 6.   18

  Tillsättning av tillförordnad personalchef

 7.   19

  Fyllnadsval - representant från kommunstyrelsen i lokala folkhälsorådet.

 8.   20

  Fyllnadsval - ersättare tillväxtutskottet

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.