Möte 2019-12-17

Kommunstyrelsen
08:00 - 11:30 Hörsalen
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av ärendelista

 •   3

  Information och rapporter

 •   5

  Delegeringsredovisning

 •   6

  Granskning IT Säkerhet i kommunen

 •   7

  Återremiss: Organisationsförändring

 •   8

  Återremiss: Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering

 •   9

  Återremiss: Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"

 •   10

  Återremiss: Investeringsbudget 2020-2023

 •   11

  Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen

 •   12

  Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Hallands län

 •   13

  Återremiss: Taxor Forum

 •   14

  Ombyggnad Örnaskolans kök

 •   15

  Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos 11 månader

 •   16

  Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos 11 månader

 •   17

  Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Prognos 11 månader

 •   18

  Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun - Förutsättningar

 •   19

  Detaljplan Tollsbo 1:19 - Begäran om planbeked

 •   20

  Detaljplan Västra Hylte 3:13 - Begäran om planbesked

 •   21

  Bostadsförsörjningsprogram

 •   22

  Bemanning räddningstjänsten i Unnaryd

 •   23

  Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen

 •   24

  Sammanträdestider 2020

 •   25

  Remiss vattenskyddsområde Nedre Ätran

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.