•   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av ärendelista

 •   3

  Information om krisledningsarbetet med anledning av Covid-19

 •   4

  Ställningstagande att gå i krisledningsnämnd på grund av extraordinär händelse

 •   5

  Övriga frågor

 •   6

  Extra ärende: Ändring av arbetsordning, deltagande på sammanträden via distans

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.