Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Godkännande av ärendelista

 3.   3

  Information och rapporter

 4.   4

  Meddelanden

 5.   5

  Delegeringsredovisning

 6.   12

  Köp av fastighet, Kinnared 35:3

 7.   13

  Intresseanmälan Markköp Brännö 1:2

 8.   14

  Begäran om planbesked - Givagård 1:48

 9.   15

  Ställningstagande att gå i krisledningsnämnd på grund av extraordinär händelse

 10.   16

  Samråd mellan kommunstyrelsen och nämnderna

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.