•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 •   3

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   4

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   5

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 •   6

  Övervägande om flyttningsförbud 6 kap. 8a § SoL

 •   7

  Extra ärende: Ansökan om placering på behandlingshem enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   8

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.