•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   3

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   4

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   5

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   6

  Utredning gällande arvode till familjehem vid frångående av SKR:s riktlinjer

 •   7

  Yttrande till Kammarrätten gällande överklagan av Kammarrättens beslut om LVU

 • Underlag skickas ut i början av nästa vecka.

 •   9

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.