•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 •   3

  Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU

 •   4

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU, övervägande om fortsatt placering enligt 3 § LVU samt övervägande av flyttningsförbud enligt 13 c § första stycket LVU

 •   5

  Övervägande av vård enligt 2 § LVU och omprövning av vård enligt 3 § LVU

 •   6

  Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

 • Underlag skickas ut i början av nästa vecka.

 • Underlag skickas ut i början av nästa vecka.

 • Underlag skickas ut i början av nästa vecka.

 •   10

  Extra ärende: Yttrande till kammarrätten

 • Underlag skickas ut i slutet av veckan.

 •   12

  Extra ärende: Ansökan om placering på HVB-hem enligt 4 kap 1 § SoL

 •   13

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.