•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   3

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   4

  Utredning gällande arvode till familjehem vid frångående av SKR:s riktlinjer

 •   5

  Beslut om mellantvång enl 22 § LVU

 •   6

  Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   7

  Kommunalt andrahandskontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   8

  Extra ärende: Ansökan om förlängd placering på HVB enligt 4 kap 1 § SoL

 •   9

  Extra ärende: Ansökan om fortsatt placering på skyddat boende

 •   10

  Extra ärende: Ansökan om andrahandsboende i Träningslägenhet enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   11

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.