Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU samt placering efter 18-års dagen enl 4 kap 1 § SoL

 3.   3

  Faderskapsutredning enl 2 kap 1 § Föräldrabalken

 4.   4

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 5.   5

  Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU

 6.   6

  Upphörande av LVU enl 21 § LVU

 7.   7

  Beslut avser förlängning av socialt kontrakt/andrahandsbostad enl 4 kap 1 § SoL

 8.   8

  Ansökan om ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 § SoL

 9.   9

  Ansökan om andrahandsboende / socialt kontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL

 10.   10

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.