•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   3

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   4

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   5

  Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare enl 14 § andra stycket LVU

 •   6

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   7

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   8

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   9

  Upphörande av LVU enl 21 § LVU

 •   10

  Medgivande enl 6 kap 6 § SoL + Privatplacering enl 4 kap 1 § SoL

 •   11

  Ansökan om behandling på HVB-hem enligt 4 kap 1 § SoL

 •   12

  Ansökan om förlängd placering på HVB-hem enligt 4 kap 1 § SoL

 •   13

  Ansökan om förlängd placering på HVB-hem enligt 4 kap 1 § SoL

 •   14

  Ansökan om boende i Träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL

 •   15

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.