Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 3.   3

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 4.   4

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 5.   5

  Övervägande av beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare enl 14 § andra stycket LVU

 6.   6

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 7.   7

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 8.   8

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 9.   9

  Upphörande av LVU enl 21 § LVU

 10.   10

  Medgivande enl 6 kap 6 § SoL + Privatplacering enl 4 kap 1 § SoL

 11.   11

  Ansökan om behandling på HVB-hem enligt 4 kap 1 § SoL

 12.   12

  Ansökan om förlängd placering på HVB-hem enligt 4 kap 1 § SoL

 13.   13

  Ansökan om förlängd placering på HVB-hem enligt 4 kap 1 § SoL

 14.   14

  Ansökan om boende i Träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL

 15.   15

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.