Hoppa över navigering
 1.   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 2.   2

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 3.   3

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 4.   4

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 5.   5

  Beslut om placering enl 11 § LVU

 6.   6

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 7.   7

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 8.   8

  Beslut om placering enl 11 § LVU

 9.   9

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 10.   10

  Ansökan om vård jml 2 § LVU

 11.   11

  Beslut att enligt 4 kap 1 § SoL bevilja placering via HVB

 12.   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.