•   1

  Fastställande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   3

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   4

  Övervägande vid placering enl 6 kap. 8 § SoL

 •   5

  Beslut om placering enl 11 § LVU

 •   6

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   7

  Övervägande vid placering enl 13 § första stycket LVU

 •   8

  Beslut om placering enl 11 § LVU

 •   9

  Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

 •   10

  Ansökan om vård jml 2 § LVU

 •   11

  Beslut att enligt 4 kap 1 § SoL bevilja placering via HVB

 •   14

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.