Möte 2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:30 Forum