Möte 2019-08-29

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
12:30 - 12:45 IFO sammanträdesrum, Kommunhuset