Möte 2019-08-08

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:00 Plats har inte angetts