Möte 2019-06-13

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:30 Forum
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av tecknande av socialt kontrakt

 •   3

  Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av kompletterande försörjningsstöd

 •   4

  Individärende - ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av skyddat boende

 •   5

  Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av behandling på behandlingshem

 •   6

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.