Möte 2019-06-13

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:30 Forum