Möte 2019-10-03

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
13:30 - 16:45 Hörsalen