Möte 2019-10-03

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
13:30 - 16:45 Hörsalen
  •   1

    Godkännande av ärendelista och val av justerare

  •   2

    Återremiss: Ansökan om tecknande av socialt kontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.