Möte 2019-09-19

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:00 Plats har inte angetts