Möte 2019-09-19

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:45 Forum
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av tecknande av socialt kontrakt

 •   3

  Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

 •   4

  Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av tecknande av socialt kontrakt

 •   5

  Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

 •   6

  Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av skyddat boende

 •   7

  Meddelanden och information 2019

 •   8

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Delårsbokslut

 •   9

  Uppföljning Internkontrollplan 2019

 •   10

  Revisionens granskning av verksamhet

 •   11

  KU: Remiss - Förslag till en nationell biblioteksstrategi, Ku2019/00550/KO

 •   12

  KU: Ansökan till klimatkompensationsfonden

 •   13

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.