Möte 2019-09-19

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:45 Forum