Möte 2019-12-19

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 16:00 Lilla sammanträdesrummet