Möte 2019-11-14

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 16:00 Hörsalen