Möte 2019-10-03

Arbets- och näringslivsnämnden
14:10 - 16:30 Hörsalen