Möte 2019-10-03

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 16:00 Hörsalen