Möte 2019-08-29

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 16:00 Hörsalen