Möte 2019-08-29

Arbets- och näringslivsnämnden
14:00 - 15:30 Hörsalen