Möte 2023-05-25

Omsorgsnämnden
13:15 - 16:00 Bolmen
 •   1

  Val av justerare och godkännande av ärendelista

 •   2

  Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS (extern placering)

 •   3

  Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS (extern placering)

 •   4

  Tillfällig utökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   5

  Information

 •   6

  Meddelanden

 •   7

  Anmälan av delegeringsbeslut

 •   8

  Ekonomisk uppföljning 2023 - Tertialrapport 1 (inkl. prognos 2)

 •   9

  Begäran om investeringsmedel - Digitala nyckelgömmor

 •   10

  Antal boendeplatser på kommunens särskilda boenden

 •   11

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.