Möte 2023-04-25

Omsorgsnämnden
13:15 - 16:40 Opalen, Forum
 •   1

  Val av justerare och godkännande av ärendelista

 •   2

  Information

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Anmälan av delegeringsbeslut

 •   5

  Ekonomisk uppföljning 2023 - Prognos 1

 •   6

  Sammanställning av tillbud och arbetsskador - delår 2022

 •   7

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.