Hoppa över navigering
 1. § 55

  Val av justerare och godkännande av ärendelista

 2. <p><strong>Meddelande </strong></p> <p><em>Inga meddelanden vid dagens sammantr&auml;de.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Information&nbsp;</strong></p> <p>Valsamordnare Susanne Ohlsson informerar om det p&aring;g&aring;ende efterarbetet fr&aring;n valet. En utv&auml;rdering med statistik &auml;r skickad till Valmyndigheten.&nbsp;&nbsp;</p>
 3. <p>Kommunledningskontoret anm&auml;ler de delegeringsbeslut som &auml;r tagna sen senaste sammantr&auml;det med valn&auml;mnden.</p>

  Bilagor

 4. <p><span>Valgenomf&ouml;randet &auml;r nu avklarat och det sista som beh&ouml;ver g&ouml;ras &auml;r en utv&auml;rdering av genomf&ouml;randet av de allm&auml;nna valen. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Valkansliet har tagit fram en utv&auml;rdering av genomf&ouml;randet. Utv&auml;rderingen kommer vara till hj&auml;lp inf&ouml;r n&auml;sta val. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>En sak som kom fram i valkansliets utv&auml;rdering och som valkansliet vill lyfta s&auml;rskilt &auml;r att det borde vara valn&auml;mnden som tar beslut om arvoden till r&ouml;stmottagarna ist&auml;llet f&ouml;r kommunfullm&auml;ktige. Detta beh&ouml;ver dock framg&aring; i valn&auml;mndens reglemente. </span></p>

  Bilagor

 5. § 59

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.