Möte 2019-11-25

Kommunala Tillgänglighetsrådet
16:00 - 18:00 Hörsalen