Möte 2019-09-23

Kommunala Tillgänglighetsrådet
16:00 - 17:30 Hörsalen