Möte 2019-09-23

Kommunala Tillgänglighetsrådet
16:00 - 18:00 Hörsalen