• Valkansliet har förberett arbetet för valnämndens preliminära rösträkning. Valnämnden beslutar om arbetsfördelningen innan rösträkningen börjar på begäran av valnämndens ordförande. Valnämnden ska utvärdera hanteringen av valet till Europarlamentet och behöver bestämma ett uppföljningsmöte.

  • Valnämnden i Hylte kommun genomförde preliminär rösträkning efter valet till Europaparlamentet 2019. Särskilt protokoll fördes i samband med rösträkningen varefter rösterna transporteras till länsstyrelsen i Hallands län.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.