•   1

  Val av justerare och godkännande av ärendelista

 •   2

  Redovisning av delegeringsbeslut valnämnden

 •   3

  Arvode till jourtjänstgöring

 •   4

  Uppföljning och utvärdering valen 2018

 •   5

  Information valnämnd 2018

 •   6

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.