Möte 2019-08-27

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 12:00 SBK sammanträdesrum