Möte 2019-02-12

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:30 SBK sammanträdesrum
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Bokslut 2018

 •   3

  Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP)

 •   4

  Internkontrollplan 2019

 •   5

  Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente

 •   6

  Förläggande om löpande vite om redovisning gällande avfall- och kemikaliehantering

 •   7

  Begäran om medel - Parkstaden

 •   8

  Information 2019

 •   9

  Övriga frågor och meddelanden 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.