Möte 2018-11-27

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 10:00 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

 •   3

  Investeringsbudget 2020

 •   4

  Sammanträdestider 2019 - samhällsbyggnadsnämnden

 •   5

  Beslut om utdömande miljösanktionsavgift för nerlagt avlopp utan tillstånd

 •   6

  Remiss - Åtgärdsprogram för havsnejonöga

 •   7

  Inriktningsbeslut inför ny renhållning

 •   8

  Motion om vattenavgifter - på remiss

 •   9

  Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss

 •   10

  Begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård 1:3, 1:2 m.m.

 •   11

  Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs - på remiss

 •   12

  Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss

 •   13

  Trafikmiljön - Elias Fries

 •   14

  Information 2018

 •   15

  Övriga frågor och meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.