•   1

    Godkännande av ärendelista och val av justerare

  •   2

    Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

  •   3

    Investeringsbudget 2020

  •   4

    Sammanträdestider 2019 - samhällsbyggnadsnämnden

  •   5

    Beslut om utdömande miljösanktionsavgift för nerlagt avlopp utan tillstånd

  •   6

    Remiss - Åtgärdsprogram för havsnejonöga

  •   7

    Inriktningsbeslut inför ny renhållning

  •   8

    Motion om vattenavgifter - på remiss

  •   9

    Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss

  •   10

    Begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård 1:3, 1:2 m.m.

  •   11

    Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs - på remiss

  •   12

    Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss

  •   13

    Trafikmiljön - Elias Fries

  •   14

    Information 2018

  •   15

    Övriga frågor och meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.