Möte 2018-10-30

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 10:15 SBK sammanträdesrum
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

 •   3

  Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus - Gustavsberg

 •   4

  Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, Långaryds-Tånga

 •   5

  Personuppgiftssamordnare - samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Remiss - Motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom vattenskyddsområde

 •   7

  Allmänna satsningen 2018

 •   8

  Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd - på remiss

 •   9

  Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats - på remiss

 •   10

  Rapport - köksutredning

 •   11

  Information 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.