Möte 2018-08-28

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:30 SBK sammanträdesrum
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - Delårsbokslut

 •   3

  Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) - Taxa

 •   4

  Revisionens granskning gällande fakturor och attestanter

 •   5

  Remiss av energimyndighetens förslag till nya riksintresseområden för energiproduktion vattenkraft

 •   6

  Detaljplan för Kinnared 12:25 mfl

 •   7

  Remiss - Reviderat förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019

 •   8

  Remiss: Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan – analys och förslag

 •   9

  Information 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.