Möte 2018-05-29

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:00 SBK sammanträdesrum
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

 •   3

  Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) - Taxa

 •   4

  ”Begäran om ianspråktagande av resultatbalanserade medel”

 •   5

  Sanktionsavgift - olovlig åtgärd GA tryckeriet

 •   6

  Allmänna satsningen - Blomträd

 •   7

  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 •   8

  Information 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.