Möte 2018-04-10

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:00 SBK sammanträdesrum
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

 •   3

  Begäran om medel för asfaltering G: Nissastigen

 •   4

  Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg

 •   5

  Remiss från Kommunstyrelsen - samråd av förslag till översiktsplan för Hylte kommun

 •   6

  Detaljplan för Kinnared 12:25 mfl

 •   7

  Information 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.