Möte 2018-01-30

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:00 - 09:45 SBK sammanträdesrum
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut

 •   3

  Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning - Redaktionell ändring

 •   4

  Beslut om samråd Kinnared 12:25 mfl

 •   5

  Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen

 •   6

  Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, Nyebro

 •   7

  Ansökan om parkeringstillstånd

 •   8

  Information 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.