Möte 2015-10-27

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

 •   3

  Meddelande och information 2015

 •   4

  Sammanträdestider 2016

 •   5

  Utredning taxa renhållning och VA

 •   6

  VA-strategi

 •   7

  Miljöpris 2015

 •   8

  Föreläggande om att komma in med redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder av bristfällig boendemiljö

 •   9

  SamlingsPDF Samhällsbyggnadsnämnden 2014 - 2015

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.