Möte 2013-05-07

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
00:00 - Plats har inte angetts
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Meddelande och information 2013

 •   3

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 Samhällsbyggnadsnämnden

 •   4

  Bokföringsmässig avskrivning av osäkra fordringar Samhällsbyggnadsnämnden 2013

 •   5

  Beslut om delegationsrätt till ny handläggare på bygg och miljöenheten för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, H.H.

 •   6

  Beslut med vitesföreläggande om att till länsstyrelsen i Hallands län lämna in tillståndsansökan för Derome Timber AB:s samlade verksamheter i Kinnared

 •   7

  Nybyggnad av transformatorstation - Hogård 1:7

 •   8

  Begäran om planbesked - Kinnared 12:25 m.fl.

 •   9

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus -Rangalsnäs 1:6

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.