Möte 2018-09-11

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 10:45 Hörsalen
  • Efter sju månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 1 573 000 kr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 620 000 kr. Prognosen är positiv med 233 000 kr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering är den negativ med -462 000 kr.

    Nämndens budget för investeringar uppgår till 28 716 000 kr. Utfallet efter sju månader är 7 487 000 kr. Prognosen är att 22 798 000 kr kommer att utnyttjas under året, vilket innebär en avvikelse på 5 918 000 kr.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.