Möte 2015-01-14

Samhällsbyggnadsnämnden
00:00 - Plats har inte angetts
 • ...
 •   2

  Meddelande och information 2015

 •   3

  Val av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

 •   4

  Val av representanter till Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

 •   5

  Val av representanter till kommunala handikapprådet (KHR)

 •   6

  Val av representanter till lokala folkhälsorådet

 •   7

  Val av representanter till styrgrupp VA

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.