Möte 2020-08-24

Personalutskott
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av ärendelista

 •   3

  Information personalutskott

 •   4

  Statistik personalomsättning - kvartal 2

 •   5

  Statistik sjukfrånvaro

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.