Möte 2019-01-10

Omsorgsnämndens arbetsutskott
16:00 - 16:45 Hörsalen
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   3

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   4

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   5

  Övriga ärenden 2019

 •   6

  Extra ärende: Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.