Möte 2019-01-10

Omsorgsnämndens arbetsutskott
16:00 - 16:45 Hörsalen