Möte 2018-11-08

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 14:45 Lilla sammanträdesrummet