Möte 2018-10-04

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:00 Lilla sammanträdesrummet