Möte 2018-08-09

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:05 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   3

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   4

  Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

 •   5

  Ansökan om personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut enligt 9 § 2 LSS

 •   6

  Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS/avlösarservice enligt 9 § 5 LSS

 •   7

  Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   8

  Övriga ärenden 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.