Möte 2018-06-28

Omsorgsnämndens arbetsutskott
15:30 - 16:00 Lilla sammanträdesrummet