Möte 2018-06-28

Omsorgsnämndens arbetsutskott
15:30 - 16:00 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om korttidsboende extern placering enligt 4 kap 1 § SoL

 •   3

  Ansökan om särskilt boende extern placering enligt 4 kap 1 § SoL

 •   4

  Övriga ärenden 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.