Möte 2018-06-07

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:15 Lilla sammanträdesrummet