Möte 2018-03-01

Omsorgsnämndens arbetsutskott
16:00 - 16:15 Hörsalen
  •   1

    Godkännande av ärendelista och val av justerare

  •   2

    Ansökan om särskilt boende enligt 4 § 1 SoL

  •   3

    Ansökan om tillfällig utökning av korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.